Pretplatnički uvjeti

Sretni smo što ste se odlučili pretplatiti na naše usluge. Molimo pažljivo pročitajte Pretplatničke uvjete („Uvjeti“) jer sadrže važne informacije o Vašim pravima, pravnim lijekovima i obvezama vezanima uz pretplatu. Ovi Uvjeti se primjenjuju na sve pretplatničke usluge, a korištenje platforme se uređuje našim Uvjetima korištenja.

Pretplatu nudi i provodi Piraex d.o.o., Industrijska cesta 21, 10431 Sveta Nedelja, tvrtka registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB: 77854439886, MBS: 080090152 prema hrvatskim zakonima. Kada se u Uvjetima spominju izrazi: „E-Punjači“, „mi“, „naš“, oni se odnose na odjel tvrtke Piraex d.o.o. koji nudi pretplatničke usluge.

 1. TERMINOLOGIJA

U ovim Uvjetima, sljedeći termini imaju značenje koje je objašnjeno u definiciji:

„Aplikacija“ – korisničko sučelje korisnika E-Punjača, preko kojeg se pristupa pretplati;

„Radni dani“ – svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u Republici Hrvatskoj;

„Stanica za punjenje“ – objekt, ali i sve povezane instalacije putem kojih se isporučuje električna energija u svrhu punjenja vozila;

„Potrošač“ – izraz koji se odnosi na fizičku osobu, a njezine prava i obveze tumače se prema važećem zakonu;

„Dokumentacija“ – svi dokumenti i informacije pružene od strane E-Punjača Vama u vezi s pretplatom, uključujući uvjete korištenja i priručnike;

„Greška“ – bilo koji kvar platforme ili proizvoda u vezi s značajkama opisanima u Dokumentaciji (isključujući bilo kakve nesukladnosti proizašle iz pogrešne upotrebe ili zloupotrebe);

„Mreža E-Punjača“ – skup svih stanica za punjenje kojima se može pristupiti preko uređaja za identifikaciju;

„Prava intelektualnog vlasništva“ – znače:

 1. patenti, korisnički modeli, prava na izume, autorska i srodna prava (uključujući softverska prava), dobra volja, pravo na upotrebu, prava na baze podataka, prava na dizajn, zaštitne znakove i usluge, nazivi tvrtki i domena, prava na topografiju poluvodiča;
 2. sve registracije ili prijave za registraciju i pravo prijave i odobrenja registracija, obnova ili produženje bilo kojeg od ovih prava i pravo polaganja na njih;
 3. sva ekvivalentna ili slična prava ili oblici zaštite;
 4. zajedno sa svim pravima na djelovanje, ovlastima i koristima koje proizlaze iz vlasništva nad bilo kojim takvim pravima;

„Pogrešna upotreba“ – zloupotreba ili bilo kakva upotreba pretplate koja nije u skladu s Uvjetima, dokumentacijom, zakonima ili drugim uputama dane od strane E-Punjača;

„Stranka/stranke“ – E-Punjači i/ili korisnik pretplatničkih usluga;

„Platforma“ – rješenje za upravljanje punjenjem koje nude E-Punjači, uključujući izmjene, poboljšanja, dopune, proširenja, prijevode, izvedena djela, programski kod i druge povezane tehnologije;

„Pretplata“ – usluga u kojoj E-Punjači pružaju pristup svim funkcijama platforme za stanice za punjenje i/ili uređajima za identifikaciju kako je opisano u dokumentaciji;

„Uređaj za identifikaciju“ – kartica, privjesak, digitalni račun ili bilo koje sredstvo osigurano od strane E-Punjača za identifikaciju na stanicama za punjenje;

„Ažuriranje“ – nadogradnje i poboljšanja platforme, novije verzije i nove mogućnosti;

„Zaobilazno rješenje“ – predloženi skup radnji ili preporučenih mjera, koje služe za ispravak greški u usluzi pretplate, uključujući platformu, kao i vraćanje funkcionalnosti.

 1. SKUP PRETPLATNIČKIH USLUGA
  • Povezeno s uređajima za identifikaciju. Na našoj platformskoj nadzornoj ploči možete aktivirati svoj uređaj za identifikaciju kako biste mogli puniti Vaše vozilo na stanicama za punjenje te početi pratiti transakcije. Prilikom aktivacije Vašeg uređaja za identifikaciju, možete se pretplatiti na roaming, što Vam omogućava punjenje Vašeg vozila na bilo kojoj stanici za punjenje u mreži E-Punjača.
  • Povezano sa stanicom za punjenje. Na našoj platformskoj nadzornoj ploči možete aktivirati svoju stanicu za punjenje, upravljati njome te pratiti sve sesije punjenja. Ako imate poslovni račun, ovisno o primjenjujućem pravu i zakonima, možete ju aktivirati za upotrebu drugih krajnjih korisnika te postaviti naknadu za takvu upotrebu. Mogu se dogovoriti i drugi pretplatnički odnosi. Pri tome se mogu primjeniti određene naknade, a sve će Vam biti priopćene prije samog ulaska u pretplatu.
 1. NAŠE OBVEZE
  • E-Punjači će pružiti razumnu pažnju i vještinu u pogledu pružanja pretplatničke usluge.
  • E-Punjači zadržavaju pravo na bilo kakve razumne promjene u specifikacijama ili postavkama platforme, aplikacije i/ili usluga pretplate. Uz to, E-Punjači imaju pravo na promjene svih besplatnih pretplatničkih usluga.
  • E-Punjači imaju pravo nadzirati korištenje platforme, aplikacije i/ili pretplatničke odnose i verificirati je li takva usluga sukladna s ovim Uvjetima.
  • E-Punjači, imaju pravo uključivati svoje kooperante ili podugovaratelje u izvođenju usluga opisanih u ovim Uvjetima. Vi dajete suglasnost da u takvim situacijama možemo davati Vaše podatke podugovarateljima.
 1. OGRANIČENO JAMSTVO
  • E-Punjači jamče da će platforma funkcionirati u skladu s Dokumentacijom te da će se poduzimati sve radnje kako bi se osigurala podrška i održavanje usluga opisanih u odjeljku 5 (Podrška, popravak, održavanje i ažuriranje).
  • Iako će E-Punjači poduzeti sve radnje kako bi se osigurao pristup platformi, ne možemo jamčiti da ćete moći pristupiti platformi u bilo koje vrijeme ili da neće biti smetnji prilikom korištenja.
  • Osim kako je predviđeno u ovom odjeljku i u najvećoj mjeri dopušteno zakonodavstvom, Usluge se pružaju „KAKVE JESU“ i E-Punjači ne daju nikakve izjave ili jamstva (za bilo koju upotrebu). E-Punjači ne jamče da će pretplatne usluge funkcionirati bez grešaka ili bez smetnji. Nadalje, E-Punjači ne daju izjave, jamstva vezane za sigurnost, efikasnost ili mogućnosti platforme. E-Punjači možda neće moći odgovoriti ili riješiti vaše upite i ne daju jamstva ili osiguranja u toj mjeri.
 1. PODRŠKA, POPRAVAK, ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE
  • Možete kontaktirati korisničku podršku E-Punjača kako bi prijavili grešku ili postavili pitanja vezana za rad platforme radnim danom između 8-16h, telefonski ili putem e-mail adrese koja se nalazi na web stranici.
  • E-Punjači će poduzeti razumne mjere za popravak pogrešaka na platformi u razumnom roku. E-Punjači imaju pravo primjeniti zaobilazna rješenja kao i odgoditi popravak dok se ne izda ažuriranje.
  • E-Punjači imaju pravo ograničiti pristup platformi zbog planiranog zastoja u svrhu održavanja ili neplaniranog održavanja.
  • Prema našoj diskrecijskoj ocjeni i u skladu s našim rasporedom (najčešće prema planiranom održavanju), možemo izdati ažuriranje za platformu. Vi imate pristup samo zadnjoj verziji platforme. Prilikom izdavanja ažuriranje, E-Punjači zadržavaju pravo maknuti bilo koju postojeću značajku i Vi više nemate pravo zahtijevati te značajke. Ukoliko ukidanje ima utjecaj na iznos pretplate, obavijestiti ćemo Vas u razumnom roku, ali ne kasnije od trideset (30) dana prije implementacije ažuriranja, osim u slučaju gdje bi takva obavijest bila nemoguća ili nepraktična.
 1. CIJENE
  • Ako ste poslovni korisnik – sve naknade za pretplatu su iskazane u valuti naznačenoj u platformi i ne uključuju PDV i druge primjenjive poreze i doprinose. E-Punjači imaju pravo:

1) indeksirati naknade na godišnjoj osnovi s učinkom od svake obljetnice stupanja na snagu. Indeksacija se radi na temelju formule za takvu uslugu te prvo takvo povećanje stupa na snagu na prvu obljetnicu;

2) povisiti naknade nakon obnavljanja pretplate;

 • Ako ste privatni korisnik – sve naknade za pretplatu su iskazane u valuti naznačenoj u platformi i uključuju PDV, ali ne uključuju druge primjenjive poreze i doprinose. E-Punjači zadržavaju pravo indeksirati pretplatničke naknade na godišnjoj razini s učinkom od obljetnice na temelju indeksa potrošačkih cijena od 1. ožujka primjenjivog zakonodavstva (vidjeti klauzulu 14.2. ovih Uvjeta). E-Punjači će indeksirati svoje naknade jedino u slučaju ukoliko ste Vi prijavljeni za naplatne usluge više od tri (3) mjeseca prije indeksirajućeg datuma.
 1. PLAĆANJE
  • E-Punjači će Vas prilikom aktivacije automatski teretiti prema odabranom načinu plaćanja (kreditna ili debitna kartica) za bilo koju naplatnu uslugu, uključujući bilo koji primjenjiv porez, osim ukoliko je drugačije ugovoreno. Ukoliko Vas ne možemo teretiti preko odabranog načina plaćanja (istek ili nedovoljno sredstava na računu), i dalje ste odgovorni za nepodmireni iznos te ćemo Vas teretiti nakon ažuriranja Vaših podataka.
  • Ukoliko ne pristanete na automatsko plaćanje, plaćanje pretplatničkih usluga se događa u roku od trideset (30) dana od datuma računa. Ukoliko imate određenu primjedbu na račun, morate nas obavijestiti unutar roka plaćanja s razlozima za prigovor.
  • Ukoliko ste poslovni korisnik – ukoliko ne platite u dogovorenom roku plaćanja, E-Punjači su ovlašteni:
 2. Bez obavijesti o neispunjavanju obveza, od datum dospijeća do trenutka pune uplate iznosa, plaćanje kamate od 1% po mjesecu na nepodmireni iznos koji iznosi najmanje 300,00 HRK;
 3. Naplatiti sve sudske i vansudske troškove koje su platiti E-Punjači kako bi ispunili obaveze. Izvansudski troškovi naplate iznose 15% nepodmirenog iznosa računa koji iznosi najmanje 300,00 HRK;
 4. Po izboru E-Punjača, obustaviti, prekinuti ili opozvati pretplatu bez prejudiciranja prava E-Punjača da povrati/zahtijeva nastalu štetu;
 5. Brzu uplatu iznosa bilo kojeg računa izdanog od strane E-Punjača, bez obzira dospijevaju li takvi računi u vrijeme ne plaćanja.
  • Ukoliko ste privatni korisnik – ukoliko ne platite u dogovorenom roku plaćanja, E-Punjači će Vam poslati podsjetnik. Ukoliko ne platite u roku određenom u podsjetniku automatski ste u zakašnjenju te će E-Punjači imati pravo naplatiti zakonsku kamatnu stopu kao i troškove naplate duga. E-Punjači također imaju pravo obustaviti pružanje usluga sve dok se ne uplati cjelokupan iznos, na raskid ili ukidanje pretplate. Ukoliko obustavimo pružanje usluga i dalje ste obvezni platiti punu cijenu za ugovorenu pretplatu.

U dodatku prethodnoj klauzuli, E-Punjači u svakom trenutku imaju pravo zahtijevati od Vas pravilno i pravovremeno ispunjavanje Vaših obveza plaćanja.

 1. VAŠE OBVEZE
  • Pristajete na:
 2. Plaćanje svih naknada vezanih za pretplatničke usluge uključujući i naknade za punjenje Vašeg vozila na stanici za punjenje;
 3. Pružanje točnih i ažurnih informacija i materijala koje možemo zahtijevati kako bi osigurali primjenu pretplate;
 4. Pružiti svu razumnu pomoć i informacije potrebne za odgovor i/ili riješenje dojavljene problema odnosno greške;
 5. Odmah po saznanju obavijestiti E-Punjače o svim činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na svojstva pružanja pretplatničkih usluga;
 6. Pridržavati se svih zakona i propisa;
 7. Pridržavati se svih pravila i pravila vlasnika punionice i/ili mjesta gdje se nalazi punionica;
 8. Ne koristiti platformu/aplikaciju na način kako bi se izbjegle naknade.
  • U slučaju bilo kakvog kršenja obveza iz odjeljka 8:
 9. Vi ćete nas najkraćem mogućem roku nakon što saznate, obavijestiti i pomoći nam o svom trošku na bilo koji način mi smatramo prikladnim kako bi se ograničile posljedice; i/ili
 10. Snosit ćete sve izravne ili neizravne troškove i gubitke te nam ih nadoknaditi na pisani zahtjev.
 1. PRAVO POVLAČENJA/JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

OVAJ ODJELJAK SE PRIMJENJUJE SAMO NA PRIVATNE OSOBE.

 • Pretplatničke usluge smatraju se ugovorom na daljinu, što znači ugovor zaključen izvan poslovnih prostorija E-Punjača.
 • Imate pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana početka korištenja usluge.
 • Ukoliko želite iskoristiti pravo povlačenja, morate nas obavijestiti u roku pomoću obrasca priloženog ovim Uvjetima. Mi ćemo potvrditi primitak Vaše obavijesti o povlačenju odmah po primitku.
 • Ako ostvarite pravo na povlačenje, dugovat ćete E-Punjačima iznos novca koji je jednak onom udjelu pretplatničkih usluga koje su E-Punjači ostvarili u trenutku povlačenja. E-Punjači će Vam vratiti iznos koji Vam duguju u roku ne dužem od četrnaest (14) dana nakon dana kada ste dostavili obavijest o povlačenju. E-Punjači će iskoristiti isti način plaćanja kojim ste Vi platili, osim u slučaju drugačijeg dogovora.
 1. ROK I PRESTANAK
  • Ukoliko ste poslovni korisnik – bilo koja pretplata zaključuje se na početni rok od jedne (1) godine od aktivacije. Nakon tog početnog roka, pretplata se konstantno obnavlja na isti period, osim u slučaju da nas obavijestite da ne želite obnoviti pretplatu i to šezdeset (60) dana prije isteka pretplate.

Ukoliko ste privatni korisnik – bilo koja pretplata zaključuje se na početni rok od jedne (1) godine od aktivacije. Nakon tog početnog roka, pretplata se produžuje na neodređeno vrijeme i možete prekinuti pretplatu na način da nam pošaljete obavijest kako više ne želite koristiti naše pretplatničke usluge, tada se usluge prekidaju nakon isteka roka od trideset (30) dana od primitka obavijesti.

 • Ako ne uspijete ili ako E-Punjači imaju opravdane osnove sumnjati da se ne pridržavate nekih odredbi ovih Uvjeta, E-Punjači mogu bez ikakve obavijesti obustaviti pružanje ili prekinuti pretplatničku uslugu. Idući primjeri se smatraju kršenjem Vaših obveza te E-Punjači mogu obustaviti pružanje ili prekinuti pretplatničku uslugu:
 1. a) bilo kakva pogrešna upotreba platforme, aplikacije ili pretplate;
 2. b) bilo koji oblik kršenja prava intelektualnog vlasništva E-Punjača;
 3. c) svako nepridržavanje obveze plaćanja
 • U slučaju da se ne slažete sa značajnim promjenama usluga navedenim u odredbi 3.2. ovih Uvjeta, imate pravo prekinuti pretplatu uzimajući u obzir trideset (30) dana otkaznog roka nakon pisane obavijesti.
 • Nakon prestanka pretplate, sve nepodmirene iznose do datuma raskida morate platiti odmah.
 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
  • E-Punjači (i davatelji licence, gdje je primjenjivo) posjeduju sva prava, prava vlasništva i udjele, uključujući i prava intelektualnog vlasništva u i na pretplatničkoj usluzi, uključujuči platformu, uključujući uređaje za identifikaciju i aplikaciju kao i obrađene (elektroničke) podatke.
  • Ovi Uvjeti Vam ne prenose nikakva prava vlasništva nad pretplatom ili drugim pravima intelektualnog vlasništva E-Punjača (ili davatelja licence) osim u slučaju da je izričito određeno ovim Uvjetima, a u tom slučaju pravo korištenja je opzivo, neisključivo, neprenosivo i ne može se davati u podlicencu.
  • Slažete se da nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva ili bilo koje od naših vlasničkih informacija na bilo koji način, osim u skladu s ovim Uvjetima. Ne smijete:
 2. Izmijeniti, iznajmiti, zakupiti, prodavati, distribuirati, dodjeljivati ili na bilo koji drugi način prenijeti Usluge ili njihov sadržaj
 3. Koristiti Usluge na bilo koji način koji nije izričito odobren ili na nezakonit način, nezakonitu svrhu, svrhu koja nije u skladu s ovim Uvjetima te djelovati zlonamjerno ili prijevarno
 4. Kopirati, reproducirati, prevoditi, prilagođavati, mijenjati, preinačiti ili izrađivati izvedena djela bilo kojeg dijela Usluga ili platforme
 5. Ukloniti, promijeniti ili na drugi način koristiti naše logotipe ili zaštitne znakove, osim ako je drugačije dogovoreno
 6. OSOBNI PODACI
  • Ukoliko ste poslovni korisnik – obrada osobnih podataka povezana sa stanicama za punjenje Vaše tvrtke podliježe obradi prema Politici privatnosti E-Punjača, koja je dostupna na epunjaci.hr.
  • E-Punjači također obrađuju osobne podatke povezane s vozačem vozila kojemu je tvrtka izdala sredstva za identifikaciju.
  • Ukoliko ste privatni korisnik – E-Punjači obrađuju određene osobne podatke, vezane uz korištenje sredstva za identifikaciju. Upoznajte se s svojim pravima u Pravilima o zaštiti privatnosti dostupnima na našoj web stranici. Ukoliko koristite usluge punjenja kod trećih osoba, upoznajte se s njihovom Politikom privatnosti.
 1. ODGOVORNOST
  • Osim u slučaju prijevare, grubog nemara ili namjernog kršenja prava i do mjere dozvoljene zakonom, odgovornost E-Punjača za kršenje obveza utvrđenih ovim Uvjetima je ograničena na naknadu dokazane izravne štete koja je bila predvidljiva u skladu s sljedećim načelima:
 2. E-Punjači nisu odgovorni za neizravnu štetu i/ili posljedičnu štetu kao:
 • Gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda;
 • Prekid poslovanja;
 • Gubitak poslovnih prilika ili ugleda;
 • Bilo koji neizravni ili posljedični gubitak ili štetu;
 1. E-Punjači nisu odgovorni za štete ili troškove Vas ili trećih strana koje su nastale kršenjem Vaših obveza;
 2. E-Punjači nisu odgovorni za štete uzrokovane problemima u pretplatničkim uslugama koji su nastali Vašim krivim korištenjem, zlouporabom, izmjenom ili preinakom pretplatničkih usluga, problemima koji proizlaze iz neispravnosti hardvera, mrežnih usluga, vatrozida ili grešaka uzrokovanih softverom ili hardverom treće strane
 3. PRAVO I NADLEŽNOST
  • Ukoliko ste poslovni korisnik – Ovi Uvjeti se uređuju i tumače u skladu sa zakonima zemlje gdje se nalazi ured E-Punjača koji pruža pretplatničke usluge. Za bilo koji spor koji proizlazi iz ovih Uvjeta jedino je mjesno nadležan sud u Zagrebu.
  • Ukoliko ste privatni korisnik – Ovi Uvjeti se uređuju i tumače u skladu sa zakonima zemlje gdje imate prebivalište. Vi kao i E-Punjači imate pravo riješiti nesuglasice dogovorom, ali i podnijeti spor nadležnom sudu.
 1. OPĆE ODREDBE
  • E-Punjači mogu prenijeti dio ili sva prava i obveze iz ovih Uvjeta na treću stranu. U takvom slučaju, obavijestit ćemo Vas putem e-mail adrese i/ili platforme. Ukoliko ne želite nastaviti korisiti naše pretplatničke usluge, morate nam poslati obavijest o prestanku u skladu s odredbama iz odjeljka 10.
  • Nije dopušteno prenositi sva ili neka od Vaših prava na treću osobu, osim u slučaju pisanog dopuštenja E-Punjača.
  • Ukoliko neka odredba iz ovih Uvjeta postane protuzakonita, nevažeća ili neprovediva to neće narušiti zakonitost, valjanost ili provedivost bilo koje druge odredbe iz Uvjeta. A ukoliko bi takva odluka bila zakonita, valjana ili provediva u jednom dijelu, a drugi dijelovi su izbrisani, takve odluke će se primjenjivati s minimalnim promjenama koje su potrebne kako bi postale zakonite, valjene ili provedive.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove osim izravne troškove povrata robe. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Za Piraex d.o.o., Industrijska 21, 10431 Sveta Nedelja, podrska@epunjaci.hr.

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema

broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana

_____________________. (upišite datum) U _____________________ (grad/mjesto), dana

_____________________. (datum). __________________________ Potpis potrošača (samo ako se

ovaj obrazac ispunjava na papiru).

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora:

 • da je proizvod u stanju kojem mu je dostavljen (sa svim pripadajućim dijelovima);
 • proizvod potrebno vratiti zajedno sa ili u originalnom trgovačkom pakiranju;
 • da se u paketu nalazi i sva dokumentacija koja je došla s proizvodom;
 • da svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen nije uklonjena ili oštećena.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isto ne dostavi u roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe.

https://epunjaci.hr/wp-content/uploads/2023/01/rsz_e-punjaci_-doradjen-logo-beli-copy.png

NOVOSTI

Registracije novih automobila: +13,7% u travnju 2024.; baterijski električni 11,9% tržišnog udjela
Registracije novih automobila: +13,7% u travnju 2024.; baterijski električni 11,9% tržišnog udjela
U travnju 2024. tržište automobila Europske unije poraslo je za 13,7%, s ukupno 913.995 novih registracija, potaknuto snažnim rastom na svim glavnim tržištima: Španjolska (+23,1%), Njemačka (+19,8%), Francuska (+10,9%) , i Italija (+7,7%).   Taj se rast dijelom može objasniti činjenicom da su bila dva dana dodatnog sniženja u odnosu na isti mjesec prošle godine,...

Izrada web stranica – NymphByte