Jamstvo na proizvode

E-Punjači jamče kupcu prilikom isporuke te za period od tri (3) godine nakon isporuke, da su proizvodi slobodni od materijalnih nedostataka i oštećenja, oštećenja prilikom izrade te da su u skladu sa specifikacijama izričito navedenim u dokumentaciji, osim kablova za punjenje, konektora i softvera, na njih je garancija ograničena na tri (3) mjeseca nakon dostave.

Sukladno odredbi 6.3. iz Općih uvjeta i odredbi, E-Punjači će popraviti ili zamijeniti neispravne proizvode ili nadoknaditi iznos neispravnih proizvoda ako:

a) Kupac da pisanu obavijest tijekom jamstvenog razdoblja u roku od četrnaest (14) dana nakon što je otkrio da neki ili svi proizvodi nisu u skladu s jamstvom navedenim u odredbi 6.1. Općih uvjeta i odredbi;

b) Kupac vrati takve proizvode E-Punjačima (na lokaciju koju određuju E-Punjači) o svom trošku i slijedi upute E-Punjača o povratu robe;

c) E-Punjači imaju mogućnost ispitivati takve proizvode i zatražiti sve informacije od kupca za nastavak ispitivanja. E-Punjači prilikom popravka proizvoda mogu koristiti zaobilazna rješenja.

Punjači nisu odgovorni ukoliko proizvod nije u skladu s jamstvom navedenim u odredbi 6.1. ako:

a) Kupac koristi proizvod nakon slanja pisane obavijesti ili u slučaju da ne pošalje takvu obavijest u roku od četrnaest (14) dana, kako je opisano u odredbi 6.2.;

b) Greška nastaje jer kupac nije slijedio usmene ili pismene upute E-Punjača o skladištenju, ugradnji, puštanju u pogon, korištenju ili održavanju proizvoda (kao što je korištenje dijelova ili softvera koje nisu odobrili E-Punjači);

c) Greška nastaje kao posljedica preinake ili prilagođavanja proizvoda prema specifikacijama kupca;

d) Popravak ili druge intervencije proizvoda obavljaju osobe koje nisu obučene za to, protivno usmenim ili pismenim uputama E-Punjača ili s dijelovima koji nisu odobreni od strane E-Punjača;

e) Greška nastaje kao posljedica svakodnevnog korištenja, namjerne štete ili nemara od strane kupca i/ili treće osobe ili štete od vandalizma, životinja, visokotlačnih čistača ili greške priključenog vozila.

U svim slučajevima, slijedeće usluge nisu uključene u jamstvo:

  1. Putni troškovi i troškovi rada na popravku, uključujući troškove rada na popravku, troškove na pripremnim radovima, demontaže i ponovnog sastavljanja ukoliko se popravak mora održati na mjestu ugradnje;
  2. Čišćenje, rutinsko održavanje i preventivno održavanje proizvoda, kao i nabava potrebnog alata;
  3. Ponovno pokretanje nakon što je proizvod osiguran, primjerice osiguračem, prekidačem strujnog kruga uzemljenja i slično;
  4. Svi zahvati na mjestu ugradnje, posebice ukoliko nijedan dio ne mora biti zamijenjen.