Novosti

FZOEU je objavio Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje

12 srpnja, 2023by ivona

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 2023. godini nastavlja s poticanjem elektromobilnosti. 21. lipnja objavljen je Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16 i 63/22) i Tehničkim uvjetima.

Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva postaviti minimalno 100 punionica.

Korisnici sredstava Fonda su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i donacija kako slijedi:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji;
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon: do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka;
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • i do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske;
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Prijava na Poziv podnosi se dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom Poziv EnU-1/23 – prijava, dostavlja se.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o natječaju i prijavi možete pronaći na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=211

https://epunjaci.hr/wp-content/uploads/2023/01/rsz_e-punjaci_-doradjen-logo-beli-copy.png

NOVOSTI

Registracije novih automobila: +13,7% u travnju 2024.; baterijski električni 11,9% tržišnog udjela
Registracije novih automobila: +13,7% u travnju 2024.; baterijski električni 11,9% tržišnog udjela
U travnju 2024. tržište automobila Europske unije poraslo je za 13,7%, s ukupno 913.995 novih registracija, potaknuto snažnim rastom na svim glavnim tržištima: Španjolska (+23,1%), Njemačka (+19,8%), Francuska (+10,9%) , i Italija (+7,7%).   Taj se rast dijelom može objasniti činjenicom da su bila dva dana dodatnog sniženja u odnosu na isti mjesec prošle godine,...

Izrada web stranica – NymphByte